Cluasa Capaill ar an Rí Illustration with Shona Shirley Mac Donald

Dates
 • Thu 17 Mar
 • Ages
  All Ages
  Accessible

  Supported by

  Cluasa Capaill ar an Rí Illustration with Shona Shirley Mac Donald

  Cruthaigh do choróin le cluasa ainmhí, ag cumasc réaltacht le do shamhlaíocht chun do cheannmhaisiú uathúil féin a chruthú. Ceardlann cruthaitheach le maisitheoir leabhair agus údar Shona Shirley Macdonald.

  Léirithe i nGaeilge le fotheidil Bhéarla, ar fáil ar fud na tíre agus don diaspóra domhanda trí shuíomh Gréasáin Lá Fhéile Pádraig.

  I 2021, bhí níos mó ná 102 milliún gealltanas ar líne ag Féile Naomh Pádraig ar fud an domhain.

  Create your own crown with animal ears, blending reality with your imagination to make your own unique headpiece! Creative workshop by illustrator & author Shona Shirley Macdonald.

  Ages 6-9
  In the ancient folktale ‘Cluasa Capaill ar an Rí’ (The King with the Horses Ears) the character Labhraí Loingseach has an impressive set of fluffy horse ears complete with a fancy crown. But what sort of animal ears would you have if you could choose? And what kind of crown or fantastical headpiece? Snail eyes, goat horns, ravens wings, alien tentacles – the choice is yours! In this video you will be taken through the process of research and development of your idea, through to creating the final piece.

  This workshop follows from the book Cluasa Capaill ar an Rí, written by Bridget Bhreathnach and illustrated by Shona Shirley Macdonald.

  Commissioned by St. Patrick's Festival 2022

  • You Will Need

   • card

   • pencils (watercolour is possible)

   • scissors

   • tape or pritt stick.

  Aoiseanna 6-9
  Sa scéal béaloidis ársa ‘Cluasa Capaill ar an Rí’ tá cluasa móra clúmhacha agus coróin galánta ag an rí Labhraí Loingseach. Áfach, cén saghas cluasa a mbeadh agatsa dá mbeadh an rogha agat? Leis, cén saghas coróin nó ceannmhaisiú fantaiseach a dhéanfá? Súile seilide, adharca ghabhair, sciatháin fhiaigh, adharcáin choimhthígh – tá an rogha agatsa! Sa cheardlann cruthaitheach seo múintear conas taighde a dhéanamh ar smaoineamh, agus conas an smaoineamh sin a fhorbairt chun píosa críochnaithe a chruthú.

  Leanann an cheardlann seo ó fhoilseachán an leabhar ‘Cluasa Capaill ar an Rí’, a scríobh Bridget Bhreathnach agus a mhaisigh Shona Shirley Macdonald.

  • Ábháir ag teastáil

   • Cárta

   • pinn luaidhe daite (cinn uiscedhatha más féidir)

   • siosúr

   • téip nó maide gliú