Skip to main content

Ag Féile Naomh Pádraig táimid tiomanta don léiriú is fearr agus is féidir a thabhairt ar Éirinn agus ar Éireannachas ar shráideanna Bhaile Átha Cliath gach Márta. Mar phobal domhanda de níos mó ná 80 milliún duine, táimid an-bhródúil as ár mbraistint den ‘Éireannachas’ – den chultúr agus den oidhreacht chomhroinnte uathúil atá againn. Is í Féile Naomh Pádraig an bealach a dhéanaimid ceiliúradh ar an mbraistint sin den Éireannachas, agus is cuireadh í do dhaoine ar fud an domhain bheith linn ag ceiliúradh.

Ach ní ar an 17 Márta amháin a dhéanaimid an chuid is fearr dínn agus an méid a dhéanaimid a cheiliúradh agus a thaispeáint – i rith na bliana, tacaímid agus infheistímid sa raon éagsúil daoine agus pobal a chruthaíonn agus a chothaíonn an gréasán casta seo. Trínár dTionscadail Ealaíon Pobail Fhéile Naomh Pádraig sa Pharáid Náisiúnta ar Lá Fhéile Pádraig, agus trínár gclár imeachtaí i gCeathrú na Féile agus ar fud na cathrach, táimid ag infheistiú sa chruthaitheacht agus ag tabhairt pobal le chéile ar fud na hÉireann.

Tionscnamh nua is ea Donate To Create ina dtugtar cuireadh do gach duine ár dTionscadail Ealaíon Pobail Fhéile Naomh Pádraig a mhaoiniú. Rachaidh na cistí ar fad a bhailítear tar éis costas go díreach chuig ár dTionscadail Ealaíon Pobail Fhéile Naomh Pádraig agus chuig Dráma Tóstail Ealaíon Pobail na bliana seo dár bparáid náisiúnta. Scaipfear an maoiniú thar réimse mór gníomhaíochtaí – gach rud ó dhéanamh dráma tóstail, dearadh feistis agus cóiréagrafaíocht, go spásanna cleachtaidh, iompar, fáilteachas agus na taibheoirí ag an bparáid. Is féidir le do thacaíocht cabhrú linn fás, cruthaitheacht a chothú i ngach cearn dár n-oileán agus solas a scaladh ar an chuid is fearr dínn.

Má dheonaíonn tú €2, nó €200 d’Fhéile Naomh Pádraig, tá tú ag tacú le cruthaitheacht, rannpháirtíocht ealaíonta agus pobail a thabhairt le chéile timpeall ar Bhaile Átha Cliath agus ar Éirinn.

Bí Páirteach!