St. Patrick’s Festival is delighted to have our Official Festival Merchandise stocked in Carrolls Irish Gifts! 

Purchase official St. Patrick’s Festival t-shirts, hoodies, and tote bags in Carrolls Irish Gifts on O’Connell St, Westmoreland St, Stephen's Green and online  at carrollsgifts.ie.

Get your hands on some Merch here!

Join us in Dublin for St. Patrick's Festival 2023!

For hundreds of years, from a small island on the edge of Europe, we have shared our music, poetry, art, literature, our culture and heritage, and most of all, our people, with communities and countries all over the world.  

Our stories have bound us together as one global community - a community that traverses borders, enthrals and entrances, connects and inspires. A community that welcomes all voices with dignity and respect. One community, one planet, one human race, one great, big beating heart.  

This March, we invite you to St. Patrick’s Festival in Dublin to help us celebrate our part and our place in our global community...

To share, to laugh, to speak, to sing, to dance, to perform, to participate, and to be together, as one, wherever you are in the world.  

From our world-famous St. Patrick’s Day Parade, to our jam packed programme of events at Festival Quarter at the iconic National Museum of Ireland Collins Barracks, including the very best in music, dance, circus, conversation, spectacle, food and drink and so much 

And with events taking place throughout our wonderful city, Dublin is the place to be this March.  

Mar a chéile sinn 

Bígí linn 

Bígí linn i mBaile Átha Cliath d'Fhéile Pádraig 2023!

Ar feadh na gcéadta bliain, ó oileán beag ar imeall na hEorpa, tá ár gceol, ár bhfilíocht, ár n-ealaín, ár litríocht, ár gcultúr agus ár n-oidhreacht, agus thar aon rud eile, ár ndaoine, roinnte againn le pobail agus tíortha ar fud an domhain. 

Ceanglaíonn ár scéalta mar aon phobal domhanda amháin muid - pobal a thrasnaíonn teorainneacha, scéalta a chuireann daoine faoi gheasa agus faoi dhraíocht, a nascann agus a spreagann. Pobal a chuireann fáilte roimh gach guth le dínit agus le meas. Pobal amháin, pláinéad amháin, cine daonna amháin, croí mór amháin ag preabadh. 

An Márta seo, tugaimid cuireadh duit chuig Féile Pádraig i mBaile Átha Cliath chun cabhrú linn ár gcuid agus ár n-áit inár bpobal domhanda a cheiliúradh...

Le bheith ag comhroinnt, ag gáire, ag labhairt, ag canadh, ag damhsa, ag taibhiú, le páirt a ghlacadh, agus le bheith le chéile, mar aon phobal amháin, cibé áit ar domhan ina bhfuil tú. 

Idir ár bParáid Lá Fhéile Pádraig a bhfuil cáil dhomhanda uirthi, agus ár gclár pacáilte d'imeachtaí ag Ceathrú na Féile ag Ard-Mhúsaem na hÉireann íocónach, Dún Uí Choileáin, lena n-áirítear scoth an cheoil, an damhsa, an tsorcais, an chomhrá, an taispeántais, an bhia agus na dí agus a lán rudaí eile nach iad. 

Agus imeachtaí ar siúl ar fud ár gcathrach iontaí, is é Baile Átha Cliath an áit le bheith an Márta seo.

Mar a chéile sinn

Bí linn

Supported by

Principal Funders
Official Partners
Media Partners
Festival Quarter Partners
St. Patrick’s Festival Supported By